Het Anti-sleurkwadrant© – Toelichting

Waar sta jij met je werk en je carrière? (*)

Het Anti-sleurkwadrant© geeft een beeld in drie dimensies van de actuele status van jouw werk. De drie dimensies zijn:

1. Belangrijkheid
2. Geluksbeleving (stress)
3. Toekomstverwachting (sleur)

Stap 1 | Eerst zet je de werkaspecten van het leven in volgorde van belangrijkheid: de belangrijkste zet je op 1 en de minst belangrijke op 10.

Voorbeeld: 5 – 9 – 1 – 7 – 4 – 6 – 8 – 2 – 3 – 10

Stap 2 | Daarna bepaal je van elk werkaspect de geluksbeleving (hoeveel onrust en stress krijg je hiervan, is het onder controle?) door ze een rapportcijfer toe te kennen.

Voorbeeld: 4 – 7 – 7 – 7 – 10 – 6 – 6 – 6 – 5 – 8 

Stap 3 | Tenslotte bepaal je van elk werkaspect de toekomstverwachting (wat verwacht je dat er gaat gebeuren; beter, slechter, hetzelfde?) door ze een rapportcijfer toe te kennen.

Voorbeeld: 7 – 8 – 8 – 8 – 5 – 7 – 7 – 7 – 6 – 10 

– In het Anti-sleurkwadrant© ontstaat er vervolgens een beeld in drie dimensies van jouw actuele werkstatus: koesteren, heroverwegen, uitzitten of veranderen.

Aan het einde van de test krijg je het resultaat in een overzichtelijk plaatje te zien.

Ga terug naar het Anti-sleurkwadrant©