Het Anti-sleurkwadrant – Betekenis

Wat betekent dit voor jou?

De rapportcijfers voor geluksbeleving en toekomstverwachting vormen samen een set van coördinaten in het anti-sleurkwadrant. Elke coördinaat is omcirkeld: het belangrijkste werkaspect heeft de grootste cirkel, het minst belangrijke de kleinste. Samen vormen ze drie dimensies in een speelveld dat verdeeld is in vier kwadranten:

Rechtsboven: koesteren.
Als de meeste én de belangrijkste aspecten van jouw werk zich in dit kwadrant bevinden, dan sta je er goed voor: je bent een gelukkige werknemer. Hoe verder naar rechtsboven, hoe hoger je geluksbeleving, en hoe beter je toekomstverwachting, hoe lager je stress en je sleur. Koester dit, bescherm het en onderhoud het. Je kunt het hier onder deze omstandigheden nog jaren uithouden. Het is een prettige plek om te verblijven.

Rechtsonder: uitzitten.
Als de meeste én de belangrijkste aspecten van jouw werk zich in dit kwadrant bevinden, dan ziet het er op de langere termijn gunstig uit, maar je zult nog even wat geduld moeten uitoefenen: je bent een tijdelijk ongelukkige werknemer. Je ervaart stress maar je zult noodgedwongen moeten doorzetten en vooral volhouden. De toekomst ziet er namelijk rooskleurig uit. Er is vooralsnog geen reden om je positie te heroverwegen of om een verandering in te zetten. Maar zoiets houd je geen jaren vol. Als het te lang duurt, dreigt er verschuiving naar het kwadrant linksonder (‘veranderen’), al of niet via het kwadrant linksboven (‘heroverwegen’).

Linksboven: heroverwegen.
Als de meeste én de belangrijkste aspecten van jouw werk zich in dit kwadrant bevinden, dan wordt het wellicht tijd je serieus te gaan beraden op de toekomst: je bent een steeds ongelukkiger wordende werknemer. Je geluksbeleving op je werk is op dit moment weliswaar relatief hoog, maar het leidt op de langere termijn nergens toe, het heeft geen toekomstperspectief. Als er niet snel iets verandert, zak je vanzelf af naar het kwadrant linksonder (‘veranderen’) en zul je die wenteling daadwerkelijk in werking moeten zetten. Dit is een positie om je rustig te heroriënteren, je te beraden en je toekomst te overdenken.

Linksonder: veranderen.
Als de meeste én de belangrijkste aspecten van jouw werk zich in dit kwadrant bevinden, dan heb je weinig keus meer en zul je de verandering moeten inzetten: je bent een ongelukkige werknemer. Je geluksbeleving in termen van tevredenheid en voldoening is laag (je hebt stress) én je hebt slechte toekomstverwachtingen in termen van groeiperspectief en ontwikkeling (je hebt sleur). Wat doe je daar nog? Waar wacht je nog op? It’s now or never, je staat voor de drie keuzes van het vlamboogprincipe: je huidige baan veranderen (Plan A), een andere baan zoeken (Plan B) en/of omscholen (Plan C).

Praatplaatje

Zoals je ziet, is het anti-sleurkwadrant een praatplaatje. In welk kwadrant ligt het zwaartepunt? Waar verzamelen zich de meeste cirkels? Hoe zijn de grote en kleine cirkels over het gehele speelveld verdeeld? Het zal duidelijk zijn dat de aan werkbederf en werksleur onderhevige cirkels de neiging hebben zich meer linksonder in het kwadrant op te houden. De cirkels van werkplezier en anti-sleur voelen zich meer aangetrokken tot het gebied rechtsboven. Maar ze kunnen zich ook aardig verspreiden over het speelveld, zodat er geen zwart-witconclusies te trekken zijn. Kortom, een realistisch beeld van jouw werksituatie – die is tenslotte ook niet zwart-wit.

Zit je lekker rechtsboven je baan te koesteren, dan feliciteer ik je. Het voelt vast heel erg goed om een gelukkige werknemer te zijn. Geniet ervan en vertel er vooral anderen over. Inspireer hen en vertel hoe je zo ver bent gekomen. Maar pas op voor verval! De omstandigheden kunnen zodanig veranderen dat je geluksbeleving en/of je toekomstverwachting lager en ongunstiger worden.

Net als de Workaholic Stresstest zijn de positionering van jouw cirkels in het anti-sleurkwadrant momentopnames. Houd dus je vinger aan de pols en blijf meten! Doe af en toe een controlemeting en leg de resultaten naast elkaar. Je ziet dan welke cirkels in welke richting aan het bewegen zijn. Want via de kwadranten rechtsonder (‘uitzitten’) en linksboven (‘heroverwegen’) kun je na verloop van tijd alsnog in het kwadrant linksonder (‘veranderen’) belanden. Het geheel is dus dynamisch en verandert in de tijd; met controlemetingen zie je waar het heen gaat, waar jíj heengaat.